Szybka sprzedaż nieruchomości? Wykorzystaj możliwości Internetu

Wszystkie podmioty rynku obrotu nieruchomościami tj. agencje i biura pośredniczące, firmy developerskie i indywidualni uczestnicy szukają klucza, który zapewni sukces w dotarciu do klienta, czyli najważniejszej materii tego biznesu. Sprzedaż nieruchomości to tylko jedna z domen działalności. W jednakowym stopniu chodzi o znalezienie i dotarcie ze swoim przekazem do sprzedających – czyli bazy zleceń, jak i kupujących – czyli rynku zbytu. W tym wyścigu o wszystko, poszukuje się wciąż nowych sposobów i technik reklamowo-marketingowych, sięgając do obszarów jeszcze do niedawna eksploatowanych słabo i mało zbadanych. Coraz częściej wkracza się na ścieżki dopiero tworzone innowacyjnymi rozwiązaniami informatyczno-logistycznymi, znajdującymi oparcie w starających się za nimi nadążyć regulacjach prawnych. Na tej niwie coraz bardziej popisuje się e-marketing, czyli działania w Internecie.

 

Tradycyjne drogi do klienta i social media

Start, to tradycyjne i sprawdzone rozwiązania w formie ulotek, banerów czy bilbordów, które odpowiednio zaprojektowane, wykonane i umieszczone, potrafią w przynależnej skali skutecznie pełnić swą rolę. Dopełnia go nie do przecenienia marketing szeptany klientów poleconych, powracających i znających ze słyszenia, zaś głównego tonu nadaje, podkręcając wciąż tempo Internet z jego portalami rynku nieruchomości, coraz powszechniejszym wykorzystaniem mediów społecznościowych i generowaniem nowatorskich rozwiązań typu transgranicznego obrotu nieruchomościami. Z przeprowadzanych badań i ankiet wynika, że sprzedaż nieruchomości, zakup, a przede wszystkim wynajem jako transakcja najtańsza i krótkoterminowa, najskuteczniej docierają do potencjalnych klientów za pomocą Internetu. Co ciekawe, na tym informatycznym oceanie działania marketingowe w branży nieruchomości przenoszą się z tradycyjnych, specjalistycznych portali poświęconych tej tematyce, na obszar mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Linkedin itp. , a zatem kierowanych nie tylko do konkretnej grupy docelowej na właściwym rynku, ale do jak najszerszego grona ogółu odbiorców.  Liczba korzystających z social mediów jest tak ogromna, że z samej skali masowości wyłania się największy potencjał zainteresowanych. Jest to istotna wskazówka dla kierujących marketingiem na rynku nieruchomości, tym bardziej, iż coraz więcej dziedzin współczesnego życia przenosi się w obszary rzeczywistości wirtualnej. Tutaj też są potencjalni klienci. Tendencja ta rozwija się nieomal w tempie wykładniczym, przy którym zakres oddziaływania pozostałych źródeł pozyskiwania klientów staje się coraz bardziej ograniczony i marginalny.

Zobacz także:

 

Sprzedaż nieruchomości
Skuteczna sprzedaż nieruchomości http://inhouse.szczecin.pl/

Typy klientów internetowych

Sprzedaż nieruchomości, kupno i wynajem w tym największym obszarze oddziaływania charakteryzują się zdefiniowanymi grupami odbiorców. Największą, bo niemal 40% populację stanowią ludzie w przedziale wiekowym 20-35 lat i to ta właśnie grupa jest nie tylko najbardziej aktywna w poszukiwaniu kupna i wynajmu nieruchomości, chociaż wcale nie tak rzadko oferuje również sama sprzedaż nieruchomości. Z reguły jest też najbardziej szczegółowa i dokładna – zarówno w podawaniu informacji, jak i ich pozyskiwaniu. To ona realizuje największy procent transakcji wynajmu nieruchomości. 50-cio lub 60 – latkowie natomiast oczekują informacji szybkiej, otwartej, sprawdzonej i łatwo dostępnej na różnych urządzeniach. To oni właśnie, choć stanowią niecałe 25% populacji z tego obszaru, najczęściej realizują i doprowadzają do finału transakcje typu sprzedaż nieruchomości lub kupno nieruchomości. Pozostałe, wyodrębnione grupy w przedziałach do lat 18 i powyżej lat 60, jakkolwiek nie takie małe – w transakcjach internetowych na rynku obrotu nieruchomościami mają udział znikomy.

 

Innowacje marketingowe w obrocie nieruchomościami

Ogólny postęp cywilizacyjny i technologiczny wkracza coraz szerzej także na obszar działań promocyjnych rynku nieruchomości. Nowinki prezentacji z użyciem drona czy wirtualnych pokazów w technice 3D, stały się już powszechne i przestają ekscytować potencjalnych klientów. Innowacyjność narzędzi i technik wykorzystywanych w promowaniu rynku nieruchomości, ułatwianiu dostępu do niego i przybliżaniu go coraz bardziej wyedukowanemu odbiorcy, przejawia się w zmianach sposobów korzystania z narzędzi funkcjonujących w jego otoczeniu. Takie techniki jak: możliwość internetowego przeglądania ksiąg wieczystych i samodzielnego generowania dokumentów posiadających moc urzędową, stały się wstępem do prawdziwie rewolucyjnego systemu sporządzania tak aktu notarialnego jak i wniosku o wpis do księgi wieczystej w formie elektronicznej. To przełomowa i autentycznie rewolucyjna innowacja, zmienia nienaruszalną od czasów ustawodawstwa starożytnego Rzymu zasadę osobistego – pod rygorem nieważności – stawiennictwa przed urzędnikiem państwowym, zarówno celem zawarcia transakcji kupna i sprzedaży każdej nieruchomości, jak i dokonania jej wpisu do ksiąg wieczystych jedynie przez uprawniony organ sądowy.

Zwolnienie stron z obowiązku osobistego stawania przed organem notarialnym stanie się epokowym przełomem w obrocie nieruchomościami, a także nowym, bardzo skutecznym instrumentem zachęcającym do ich dokonywania.