Dlaczego usługi prawnicze są drogie? Zestawienie kosztów prowadzenia kancelarii

Dlaczego usługi prawnicze są drogie? Zestawienie kosztów prowadzenia kancelarii – z pewnością słyszałeś wielokrotnie głosy niezadowolenia z  powodu wysokich opłat za usługi prawnicze. To zniechęca wiele osób do zatrudniania prawnika nawet wtedy, gdy jest to konieczne. Prawnicy mogą pobierać opłaty w wysokości setek złotych za godzinę, a im dłużej trwa sprawa, tym jest ona droższa. Oto główne powody, dla których są one tak drogie.

Koszty prowadzenia kancelarii

Prowadzenie kancelarii jest bardzo kosztowne. Kancelarie ponoszą wszystkie koszty tak samo jak normalne biuro, takie jak czynsz, meble, płace itp. Firmy prawnicze, które znajdują się w dobrej lokalizacji, ponoszą większe koszty, ponieważ czynsze są wyższe w tych miejscach. Koszty te są przekazywane klientom. Ponieważ zawód prawnika jest bardzo uregulowany, firmy prawnicze muszą płacić wiele dodatkowych opłat oprócz kosztów prowadzenia firmy.

Profesjonalne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe dla wszystkich firm prawniczych. Może to być bardzo kosztowne i zależy od wielkości firmy. To ubezpieczenie chroni klientów w przypadku popełnienia błędu przez prawnika. W takim przypadku klienci otrzymają odszkodowanie. Prawnicy powinni także na bieżąco dokształcać się, co jest oczywiście kosztowne.

Wymagająca specjalizacja

seidel-karolina

Bycie prawnikiem jest bardzo wymagającym zajęciem. Najlepsze kancelarie prawne zatrudniają dobrych prawników z wysokim wynagrodzeniem. Zawsze istnieje zapotrzebowanie na prawników z różnych specjalizacji, takich jak prawo rodzinne, cywilne, prawo spółek, prawo ochrony własności intelektualnej czy prawnik do spraw medycznych etc. Dodatkowym aspektem jest to, że edukacja prawnicza jest droga.  Bardzo trudno jest zostać dobrym prawnikiem i nie każdy jest na tyle kompetentnym, aby stać się jednym z nich. Prawnicy muszą się bardzo ciężko uczyć, aby pójść do dobrej szkoły prawniczej, a następnie uzyskać aplikację niezbędną do rozpoczęcia praktyki w kancelarii prawnej. Dobre szkoły prawnicze są drogie, a proces stania się prawnikiem jest bardzo długi. Muszą także kontynuować edukację prawniczą przez całe życie.
Im więcej doświadczenia ma prawnik, tym więcej opłat pobierze. Jest wiele rzeczy, których prawnik uczy się na podstawie doświadczenia, a więc ich szanse na popełnienie błędów stają się mniejsze. Doświadczeni prawnicy mają większe szanse na wygranie sprawy niż niedoświadczeni.

Sprawdź także: kancleria pomoc frankowiczom

W jaki sposób ustalić swój cennik za usługi prawnicze?

Ustalanie opłat za usługi prawne jest oczywiście głównym problemem do rozważenia, nie tylko podczas tworzenia praktyki, ale również przez całe życie kancelarii. Istnieją różne sposoby wyceny opłat.
Istnieją trzy główne metody ustalania cen stosowane przez firmy:

  • Ceny oparte na kosztach: opierają się na analizie kosztów operacyjnych firmy, aby ustalić, w jaki sposób ustawić cenę, aby osiągnąć pewien zwrot.
  • Ceny oparte na konkurencji: analizuje się dane dotyczące konkurentów w celu określenia odpowiednich poziomów cen.
  • Cennik oparty na wartościach klienta: koncentruje się na postrzeganej wartości klienta w celu ustalenia ceny.

Stosowanie metod ustalania cen do usług prawnych

Metoda kosztów lub kosztów ogólnych

Dlaczego usługi prawnicze są drogie? Zestawienie kosztów prowadzenia kancelarii
Dlaczego usługi prawnicze są drogie? Zestawienie kosztów prowadzenia kancelarii

Ta metoda kalkulacji kosztów wymaga ustalenia rocznych kosztów prowadzenia praktyki prawnej. Roczne koszty operacyjne są obliczane poprzez dodanie wszystkich wydatków związanych z praktyką, takich jak czynsz biurowy, sprzęt, wynagrodzenia, dostawy, podatki, ubezpieczenia i media. Następnie oblicz liczbę godzin rozliczanych w ciągu roku. Wracaj do zapisów rozliczeniowych w czasie, aby pomóc określić tę liczbę lub oszacować czas poświęcony na sprawy. Następnie podziel roczny koszt operacyjny przez liczbę godzin rozliczeniowych. Obliczenia te przyniosą koszty ogólne praktyki w ciągu godziny. Całkowity koszt godzinowy to absolutne minimum, które trzeba pokonać, aby przejść do praktyki prawniczej. Na koniec dodaj kwotę do kosztów ogólnych na godzinę, aby uzyskać stawkę godzinową. Dodana kwota powinna odzwierciedlać zysk, jaki realistycznie spodziewasz się osiągnąć dzięki prowadzeniu praktyki.

Zobacz także:

Metoda oparta na konkurencji

Drugą ważną metodą ustalania cen jest badanie rynku podobnych usług prawniczych w twojej społeczności. Ustalenie cen innych adwokatów może obejmować rozmowę z innymi prawnikami, zbadanie ich materiałów reklamowych w celu uzyskania informacji o tym, ile pobierają za daną transakcję lub sprawę, lub przeprowadzenie badań dotyczących średnich stawek za podobne usługi na danym obszarze.

Metoda oparta na wartości klienta

Metoda oparta na wartości klienta stawia postrzeganą wartość klienta jako podstawową cenę za usługę.  Może to być szczególnie właściwe, gdy adwokat świadczy usługi niszowe lub specjalistyczne.
Włączenie elementów każdej metody może być korzystne, w zależności od charakteru świadczonych usług. W ten sposób wieloetapowa procedura cenowa wykorzystuje pewne aspekty każdej metody. Biorąc pod uwagi koszty własne oraz wyceniając swoją wiedzę, można w łatwiejszy sposób ustalić odpowiednią stawkę godzinową, ryczałtową lub inną.