OCP przewoźnika

Nieprzewidziane zdarzenia wiążą się z prowadzeniem każdego biznesu, dlatego firmy ubezpieczeniowe oferują przedsiębiorcom wiele produktów. Dla firm transportowych zajmujących się transportem drogowym istnieje możliwość wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OCP przewoźnika oraz dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie to, choć ma charakter dobrowolny, jest wymagane przez wielu kontrahentów zlecających przewóz towarów. Ta polisa może obejmować wysyłkę krajową i/lub międzynarodową.

Kogo obejmuje polisa OCP przewoźnika?

Posiadanie aktualnego ubezpieczenia OCP przewoźnika https://www.lektor.edu.pl/ocp-przewoznika/ chroni interesy właściciela przewoźnika oraz kontrahenta odbierającego przesyłkę. Dotyczy to następujących zdarzeń: kradzież towaru, częściowe lub całkowite uszkodzenie, opóźniona dostawa. Okres ubezpieczenia wynosi zawsze 12 miesięcy i może być opłacony jednorazowo lub w ratach. Zakres ubezpieczenia jest różny dla każdego towarzystwa ubezpieczeniowego. Możesz wykupić przesyłkę krajową OCP przewoźnika, a warunki umowy będą oparte na aktualnym polskim prawie spedycyjnym. Z kolei przewóz towarów za granicę regulują przepisy prawa międzynarodowego, Konwencja CMR.

Właściciele firm spedycyjnych działających na tym rynku od dawna przekonali się, że ilość przyjmowanych zleceń jest ściśle określona przez OCP przewoźnika. Czemu? W związku z uszkodzeniem lub ubytkiem towaru kontrahent powierzający transport potrzebuje gwarancji ekonomicznej. Za tę ochronę odpowiada OCP. Dzięki takiej polityce firma cieszy się znakomitą renomą na rynku spedycyjnym, jest rozpoznawalna i zdobywa coraz więcej zleceń. Posiadacz OCP przewoźnika nie ponosi odpowiedzialności za koszty likwidacji szkód z własnych środków, gdyż wypłatą odszkodowania zajmuje się ubezpieczyciel.

Co obejmuje polisa OCP operatora?

Ochrona OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ obejmuje przesyłki, które są ubezpieczone ekonomicznie na wypadek kradzieży, zniszczenia lub pożaru. Wysokość kaucji ustala przedsiębiorca i ma na nią wpływ rodzaj przewożonego towaru. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia szczególną uwagę należy zwrócić na punkty lub franszyzy podlegające odliczeniu. Dodatkowo podstawową polisę można rozszerzyć o klauzule zapewniające dodatkową ochronę.

Dodatkowe klauzule w OCP przewoźnika mogą zwolnić przewoźnika z odpowiedzialności za ładunek w następujących przypadkach:

  • Utrata lub uszkodzenie towarów spowodowane rażącym zaniedbaniem.
  • Towar utracony w wyniku rabunku.
  • Uszkodzenia innych elementów np. palet, kontenerów.
  • Do uszkodzenia dochodzi, gdy pojazd jest zaparkowany w inny sposób niż na parkingu strzeżonym.
  • Usuwa szkodliwe pozostałości.
  • Jeśli będziesz musiał wyciągnąć pojazd z rowu, będzie to opłata.

Wyłączenia w OCP Przewoźnika

OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

Jeżeli ubezpieczyciel zamieści w polisie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika klauzulę wyłączającą, to po zaistnieniu szkody nie będzie ponosił odpowiedzialności z tego tytułu. Jeżeli umowa przewiduje, że kierowcy nie mogą parkować w miejscach innych niż parkingi strzeżone, wówczas przewoźnik będzie musiał zrekompensować kontrahentowi, jeśli ładunek zostanie skradziony lub utracony w wyniku nieprzestrzegania tego wyłączenia. Zawierając umowę ubezpieczenia OC przewoźnika warto skorzystać z pomocy doradcy, który przeanalizuje charakter prowadzonej działalności, rodzaj przewożonego towaru i dostosuje polisę do potrzeb przedsiębiorcy. Najczęstszymi wyłączeniami w OCP są: przewóz rzeczy wartościowych, żywych zwierząt, towarów niebezpiecznych itp. Możesz jednak rozszerzyć odpowiedzialność ubezpieczyciela i zapłacić wyższą składkę.

Z jakimi kosztami należy się liczyć kupując polisę OCP u przewoźnika? Wysokość składki za ubezpieczenie OCP w transporcie drogowym przewoźnika zależy od kilku czynników. Jeden przedsiębiorca zapłaci 600 zł, a drugi 5000 zł.

Co wpływa na wysokość polisy OCP przewoźnika?

  • Przychód uzyskany przez firmę przewozową za dany rok.
  • Kwoty gwarantowane, czyli przekazanie do polisy większej sumy, automatycznie będą skutkowały koniecznością opłacenia wyższych składek.
  • Ilość pojazdów używanych do przewozu towarów to oczywiście więcej pojazdów to wyższe składki roczne.
  • Zasięg terytorialny, czyli czy transport drogowy towarów odbywa się na terenie Polski, czy obejmuje transport międzynarodowy.

Korzyści z posiadania aktywnej polisy OCP przewoźnika

Właściciel firmy spedycyjnej jest właścicielem polisy OCP przewoźnika https://www.facebook.com/ocpprzewoznika, chroniącej interesy własne oraz kontrahentów, którym przyjmuje przesyłki. W wielu przypadkach zabezpiecza swoją działalność przed utratą płynności finansowej, unikając w ten sposób upadłości. W przypadku uszkodzenia przewożonego towaru dobrej jakości, wypłacenie odszkodowania właścicielowi tego towaru może skutkować koniecznością odpowiedzialności i niewypłacalnością.

Kontrahenci poszukujący przewoźnika zwracają dużą uwagę na to, czy posiada on polisę OCP od przewoźnika, którego żądają dostawy i często sprawdzają w firmie ubezpieczeniowej autentyczność. Właściciele firm spedycyjnych, którzy wykupują ubezpieczenie, są lepiej postrzegani jako partnerzy biznesowi. Pamiętaj, że OCP przewoźnika nie jest automatycznie przedłużane, Twoim obowiązkiem jest zrobić to samemu ze swoją firmą ubezpieczeniową. Wystarczy, że skontaktujesz się z agentem ubezpieczeniowym, a on przeprowadzi cały proces online.