Sprzęt interaktywny

Program dofinansowań dla szkół podstawowych na zakup sprzętu interaktywnego to szansa dla wielu placówek. Po spełnieniu wszystkich formalności szkoły mają szansę na poszerzenie sprzętu multimedialnego, co zwiększa perspektywy nauczania dla najmłodszych. Pozyskanie funduszu to jeden etap. W kolejnym należy wybrać firmę i sprzęt, który posłużyć ma jak najdłużej. Na co zwracać uwagę?

Cel projektu

sprzęt interaktywnyProgram “Aktywna Tablica” został przygotowany i nadzorowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.

Najważniejszym założeniem programu jest nie tylko dostarczenie nowoczesnego sprzętu dydaktycznego, ale co ważniejsze stworzenie warunków do zmian w sposobie nauczania dla nauczycieli. Zakupiony sprzęt podłączony do szybkiego Internetu pozwoli na niemal natychmiastowy dostęp do zasobów edukacyjnych z całego świata. Szkoły podstawowe wyposażone w nowoczesne pomoce, będą mogły rozpocząć proces zmian z wykorzystaniem innowacji pedagogicznych wypracowanych przez szkołę podczas realizacji Programu.
Celem działań w ramach programu “Aktywna Tablica”  jest stworzenie takich warunków dla współczesnej szkoły, aby były one w stanie w jak najlepszy sposób rozwijać kompetencje uczniów w zakresie życia w społeczeństwie informacyjnym.


Dofinansowanie nie dla każdego


O dofinansowanie mogą ubiegać się:

    • publiczne oraz niepubliczne szkoły podstawowe i szkoły artystyczne;
    • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych;
  • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego szkół. Co to oznacza w praktyce? Szkoła będzie mogła otrzymać w ramach programu dofinansowanie w kwocie maksymalnie do 14 tys. zł.

Szczegółowa lista sprzętu, na który można uzyskać dofinansowanie:

  • tablica interaktywna lub zestaw tablica + projektor ultrakrótkoogniskowy;
  • projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy;
  • głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku;
  • interaktywny monitor https://vobis.pl/komputery/monitory dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.