Pracownik z Ukrainy do gospodarstwa rolnego

Pracownik z Ukrainy do gospodarstwa rolnego – gospodarstwa rolne, podobnie jak firmy działające w innych branżach, również poszukują pracowników zarówno stałych, jak i sezonowych. Mogą zdecydować się na zatrudnienie Polaków, lecz coraz popularniejsze staje się dziś zatrudnianie Ukraińców. Jakie obowiązki mogą wykonywać cudzoziemcy i jak wygląda procedura ich zatrudniania?

Praca nie tylko sezonowa

Praca na roli większości z nas kojarzy się z pracą sezonową, wykonywaną głównie latem. Tymczasem powinniśmy mieć świadomość, że duże gospodarstwa rolne coraz częściej pracują przez cały rok. Dotyczy to zwłaszcza punktów, które dodatkowo zajmują się na przykład agroturystyką czy sadownictwem. To właśnie one najczęściej poszukują pracowników bez względu na to, jaka pogoda jest za oknem.

O ile jednak zatrudnienie pracownika budowlanego czy produkcyjnego nie jest dziś większym problemem, o tyle nie każdy chce pracować na roli. W mniemaniu wielu z nas praca ta jest ciężka i zwyczajnie nieopłacalna, dlatego nie podejmujemy się jej. Osoby prowadzące gospodarstwa rolne mogą natomiast szukać pomocy wśród obywateli Ukrainy, którzy decydują się przyjechać do Polski. Chętnie podejmują oni zatrudnienie w różnych miejscach, w tym również na roli.

Jak zatrudnić Ukraińca do gospodarstwa rolnego?

Na początek właściciele gospodarstw rolnych muszą określić charakter pracy potencjalnego zatrudnionego. Czy ma to być zatrudnienie stałe, a może jedynie na sezon? Czy wymagane jest posiadanie jakichś kwalifikacji, czy może pracę może podjąć każdy zainteresowany? Następnie konieczne będzie dopełnienie niezbędnych formalności. Ukrainiec przybywający do Polski musi posiadać zezwolenie na pobyt oraz na podjęcie zatrudnienia. Przepisy w tej kwestii uległy zmianie po 24 lutego 2022 roku, jednak wciąż należy pilnować pewnych istotnych kwestii. Pracodawca musi też dokonać niezbędnych zgłoszeń, w tym w ZUS oraz ewentualnie w Urzędzie Skarbowym. Odpowiada on za przeszkolenie pracownika czy wykonanie badań wstępnych. 

Uproszczona procedura zatrudnienia

Właściciele gospodarstw rolnych często planują zatrudnić Ukraińca, jednak boją się konieczności dopełnienia niezbędnych formalności i ewentualnej odpowiedzialności, która mogłaby na nich spaść. Dlatego też korzystają oni z pomocy agencji pośrednictwa pracy. Jest to podmiot, który z jednej strony zajmuje się kwestiami formalnymi, z drugiej strony przejmuje pełną opiekę nad samym pracownikiem.

Zakres usług jest tutaj bardzo szeroki. Osoby prowadzące działalność rolniczą zazwyczaj powierzają agencji znalezienie pracownika, który przebywa na terytorium naszego kraju legalnie i posiada zezwolenie na pracę. Niemniej jednak agencja może również zatrudnić Ukraińca we własnym zakresie, a następnie oddelegować go do pracy w konkretnym gospodarstwie. Mowa tutaj o leasingu pracowniczym, a więc o wynajmie osób zatrudnionych. Co ważne, oddelegowanie może mieć charakter stały bądź sezonowy, w zależności od potrzeb. 

Jakie obowiązki może wykonywać Ukrainiec w gospodarstwie rolnym?

Pracownik z Ukrainy do gospodarstwa rolnego
Pracownik z Ukrainy do gospodarstwa rolnego

Zakres prac w gospodarstwie rolnym jest bardzo szeroki. W niektórych miejscach poszukiwani są głównie pracownicy z Ukrainy apsprofit.pl/dla-pracodawcy/pracownicy-z-ukrainy do czynności pomocniczych, w innych na przykład do obsługi maszyn rolniczych. Proste czynności pomocnicze może wykonywać tak naprawdę każdy – nie trzeba do tego żadnych specjalnych kwalifikacji.

Obsługa prostych urządzeń czy maszyn także nie wymaga większego przygotowania. Pracodawca musi jedynie zadbać o odpowiednie przeszkolenie Ukraińca. Niemniej jednak w przypadku, gdy zamierza on powierzyć mu na przykład prowadzenie skomplikowanej maszyny, to ważne staje się doświadczenie konkretnej osoby. W niektórych sytuacjach wymagane jest nawet posiadania specjalistycznych uprawnień.

Warto jednak pamiętać, że do Polski przybywają także Ukraińcy, którzy w swoim kraju prowadzili własne gospodarstwo rolne. Nierzadko mają oni sporą praktykę w zakresie obsługi poszczególnych maszyn, a także przeprowadzania konkretnych procedur. W rzeczywistości Ukrainiec może wykonywać przeróżne obowiązki w gospodarstwie rolnym, choć w niektórych przypadkach konieczne może być posiadanie uprawnień.

Dlaczego warto zatrudnić Ukraińca na roli?

Praca na roli nie jest już typową pracą fizyczną – obecnie dostępne są bowiem różnego rodzaju nowoczesne rozwiązania, ułatwiające wykonywanie codziennych obowiązków. Niemniej jednak od pracowników wymaga się zaangażowania, chęci pogłębiania wiedzy w zakresie na przykład obsługi konkretnych maszyn czy przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa. Zatrudnienie cudzoziemca staje się opłacalne, i to nie tylko z finansowego punktu widzenia.

Większość Ukraińców jest chętna do pracy, nie boi się też trudnych warunków i wykonywania obowiązków pod presją czasu. Są oni chętni do pomocy, szukają rozwiązań na własną rękę, a jednocześnie pilnują, aby wszystko odbywało się zgodnie z harmonogramem. To sprawia, że Ukraińcy są coraz bardziej cenieni w Polsce, w tym również przez osoby, które prowadzą działalność na roli. Chcąc zatrudnić obcokrajowca, warto jednak skorzystać z pomocy dobrego pośrednika.