Dlaczego małżeństwa się rozpadają?

Związek małżeński to wielka odpowiedzialność, na którą decydują się najczęściej osoby młode i bardzo zakochane. Podjęcie decyzji o wejściu w związek małżeński powinno odbywać się z pełną rozwagą i po dokładnym przemyśleniu. Jednak biorąc pod uwagę silne uczucia oraz ogromną chęć na zorganizowanie ślubu i wesela, wiele małżeństw zostaje zawartych w sposób zbyt pochopny i nieprzemyślany. Związki małżeńskie, które zostały zbudowane na złych fundamentach lub później przechodzą poważne problemy, kończą się rozstaniem.

Złe powody zawarcia związku małżeńskiego

Rozwody to coraz częściej spotykane zjawisko, które przytrafia się osobom w każdym wieku, niezależnie od stażu małżeńskiego. Rozwody, które odbywają się zaledwie kilka lat po zawarciu małżeńska, najczęściej są konsekwencją zbyt pochopnie podjętej decyzji. Młode osoby, które poznają ukochaną osobę, wpadają w pewną pułapkę planowania wspólnej przyszłości i rodziny. Choć planowanie i myślenie o wspólnej przyszłości nie jest niczym złym, nie powinno zbyt pochopnie pchać do ślubu. Innym, bardzo powszechnym powodem zawierania związków małżeńskich jest ciąża. W przypadku ciąży nieplanowanej, która ma miejsce zaledwie po kilku miesiącach znajomości, podjęcie decyzji o zawarciu związku małżeńskiego, może zakończyć się szybkim rozstaniem. Rozwody u par, które wzięły ślub wyłącznie ze względu na ciążę są bardzo częste. Sama ciąża oraz dziecko nie są w stanie naprawić związku, który nie jest udany. Ponadto ilość obowiązków rodzicielskich i przeszkody, na które natrafiają młodzi rodzice i małżonkowie, mogą ich od siebie bardzo oddalić i jednocześnie ogromnie skonfliktować. Dlatego też w przypadku nieplanowanej ciąży, związek małżeński nie powinien być nigdy zawierany tylko ze względu na oczekiwania rodziny lub przyjaciół.

Czytaj również:

Finanse

Dlaczego małżeństwa się rozpadają?
Dlaczego małżeństwa się rozpadają?

Pieniądze to najczęstszy powód konfliktów i kłótni pomiędzy ludźmi. W przypadku związków małżeńskich, pieniądze bardzo często powodują także rozwody. Po pierwsze, przyczyną może być nierówna sytuacja finansowa osób wstępujących w związek małżeński. Kiedy jedna z osób pochodzi z biedniejszej rodziny, natomiast druga nie doświadczyła nigdy braku pieniędzy, konflikty mogą się pojawić bardzo szybko. Przede wszystkim wynika to najczęściej z odmiennego sposobu gospodarowania pieniędzmi i wydawania ich w zupełnie inny sposób. Rozbieżne podejście do spraw finansowych wydaje się dla ludźmi problemem błahym, jednak kiedy dotyka to ich samych, okazuje się, że rozwody z tych powodów są bardzo powszechne. Inną przyczyną na tle finansowym jest przemoc ekonomiczna, która ma miejsce w wielu domach. W przypadku rodzin, w których tylko jeden z małżonków wykonuje pracę zawodową, bardzo często dochodzi do nieporozumień i odmawiania pieniędzy drugiej osobie. Najczęściej to kobieta zostaje pozbawiona środków finansowych, ponieważ mąż uważa, że skoro samodzielnie te pieniądze zarobił, to tylko on ma prawo dysponować nimi. Planowanie budżetu domowego wyłącznie przez jedną osobę, prowadzi do poważnych konfliktów i poluźnienia kontaktów oraz ciepłych uczuć pomiędzy ludźmi. Jeszcze innym powodem jest zbyt duża chęć posiadania pieniędzy. Prowadzi to do spędzania ogromnej ilości czasu w pracy i poza domem, a to z kolei powoduje poluźnienie kontaktów małżeńskich. Osoby, które zbyt dużo czasu poświęcają pracy, nie zawsze mają chęci i czas na zaangażowanie się w życie rodzinne.

Inne powody

rozwody
rozwody

Rozwody być spowodowane bardzo różnymi sytuacjami i nie wszystkie są konsekwencją źle gospodarowanych pieniędzy lub zbyt pochopnie zawartego związku małżeńskiego. Bardzo powszechnym powodem rozstań są zdrady. Aby doszło do zdrady wcale nie potrzeba wiele, choć najczęściej są one konsekwencją wielu miesięcy lub nawet lat zaniedbywania małżonka. Pojawienie się trzeciej osoby w postaci kochanki lub kochanka, bardzo szybko prowadzi do oddalenia się małżonków i utraty zaufania. Odkrycie zdrady bywa niezwykle bolesne, natomiast wybaczenie tak dużej krzywdy jest zazwyczaj niemożliwe. W przypadku długoletnich romansów, krzywda jaką jedna z osób robi drugiej jest ogromna i jedynie rozwód oraz rozstanie jest wyjściem z tej niezwykle trudnej sytuacji. Czasem jednak rozwody nie wynikają z żadnych poważnych przyczyn. Wiele lat zaniedbań i prowadzenia swojego życia w odmienny sposób przez małżonków, może prowadzić do oddalenia się i wspólnego zdecydowania o rozstaniu. Odmienne charaktery lub zupełnie różne plany na przyszłość nie muszą prowadzić do poważnych konfliktów, choć znacznie lepiej jest wtedy podjąć dojrzałą decyzję o rozstaniu i prowadzeniu życia według własnych upodobań. Rozwody bywają najczęściej bardzo bolesne i trudne, jednak związek małżeński trwający pomimo wielu problemów i przesłanek do rozstania, może być jeszcze bardziej krzywdzące dla każdej ze stron. W przypadku małżeństw, które posiadają wspólne dzieci, cały proces rozwody staje się bardziej skomplikowany. Dlatego też każdą decyzję należy podejmować rozważnie oraz ostrożnie, aby nie przyczynić się do niepotrzebnego cierpienia swoich dzieci.